Praćenje trendova u sektoru certifikacija važan je i zahtjevan proces.

 

Konstantnoj edukaciji polažemo veliku pažnju

 

Naši projekti daju visoku dodanu vrijednost našim klijentima

Certifikati su dostupni na zahtjev 

© Statheros d.o.o.