PROJEKTI

 
Od osnutka 2005. godine uključeni smo u preko 300, uspješno završenih, projekata standardizacije:  
Pomorstvo
 

 

Prateći razvoj tržišta sudjelujemo u projektima standardizacije poslovnih procesa u tvrtkama koje se bave pomorskom djelatnošću te sa tvrtkama koje su sa njima poslovno vezane (medicina rada, training centri itd.)

 

Medicinske ustanove
 

 

Procesom standardizacije medicinskih ustanova otvara se prostor za unaprijeđenje medicinskih usluga te praćenje svjetskih trendova u pojedinim sektorima.

Obnovljivi izvori energije
 

Naši konzultanti sudjelovali su u procesima priprema za certifikaciju brojnih tvrtki koje se bave obnovljivim izvorima energije.

Visoko školske ustanove

 

Sudjelovanjem u procesima prilagodbe te standardizacije poslovnih aktivnosti visokoškolskih ustanova u javnom te privatnom vlasništvu, dali smo svoj doprinos izgradnji modernog sustava obrazovanja.​

 

 

Građevinarstvo
 

 

Usklađenje sa međunarodnim standardima građevinskih tvrtki kao posljedica zahtjeva tržišta te nacionalnog zakonodavstva.

 

Metaloprerađivačka/brodograđevna industrija
 

 

Postizanje ciljeva kvalitete i prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu.

 

 

IT Sektor
 

 

Ugradnja dodane vrijednosti u već postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga IT sektora.

 

Jedinice lokalne samouprave te javna poduzeća
 

 

Jedna smo od prvih konzultantskih tvtki koje su sudjelovale u projektima standardizacije poslovnih procesa u jedinicama lokalne samouprave u RH, sa ciljem boljeg i otvorenijeg funkcioniranja prema građanima.