S obzirom da niti jedna aktivnost odnosno proces u poduzeću ne djeluje sama za sebe niti je sama sebi svrha, potrebno je utvrditi trenutnu organizaciju i međusobnu ovisnost procesa i djelatnika poduzeća. Cilj je provesti kvalitetnu analizu procesa i definirati međusobne ovisnosti procesa kao preduvjet za njihovo daljnje unapređivanje. Kroz analizu procesa i njihove ovisnosti, uzimajući u obzir već postojeće metode i osobitosti svakog poduzeća, postavljamo osnovu za definiranje i provođenje mjera za poboljšanje performansi procesa.

Usklađenje sa međunarodnim standardima​

ISO 9001
Upravljanje kvalitetom
ISO 14001
Zaštita okoliša
OHSAS 18001 & ISO 45001
Zdravlje i sigurnost
ISO 50001
Energetska učinkovitost
ISO 22000 & HACCP
Sigurnost hrane
ISO 20000
Upravljanje IT uslugom
ISO 22301
Upravljanje kontinuitetom poslovanja
Sigurnost izdavanja EID&S (electronical ID and seal 
eIDAS
Laptop and Notebook
eIDAS
Sigurnost izdavanja EID&S (electronical ID and seal) 
ISO 27001
Zaštita informacija
IFC & PEFC
Sljedivost u drvno-prerađivačkoj industriji
ISO 26000
Društvena odgovornost 
CE Oznake
Sukladnost proizvoda 
ISO 31000
Upravljanje rizicima 
Security Camera
EUGDPR
Zaštita podataka 
eIDAS