top of page

EDUKACIJA

Tematike za edukaciju predstavljaju plod dugogodišnjeg iskustva rada sa eminentnim poduzećima na projektima standardizacije širokog spektra djelatnosti.

Tečajevi za interne auditore

Tečajevi za interne auditore razvijeni su prema metodologiji temeljenoj na praktičnim primjerima kako bi polaznicima što više približila tema o kojoj se priča. Tečajevi traju jedan dan, a organizirani su u tri dijela:

1. UVODNI DIO

2. ZAHTJEVI NORME

3. PRINCIPI AUDITIRANJA KROZ STUDIJE SLUČAJEVA

PROGRAM TEČAJA

1. UVOD U STANDARD

4. ZAHTJEVI NORME

2. POJMOVI I DEFINICIJE

5. PRINCIPI AUDITIRANJA

3. UPRAVLJAČKI PRINCIPI

6. PRAKTIČNI PRIMJERI UZ
RJEŠAVANJE PROBLEMA

Edukacija o upravljanju rizikom

Rizik predstavlja kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i utjecaja, odnosno negativne posljedice tog događaja u slučaju realizacije prijetnji koje iskorištavaju neku od ranjivosti. Rizici nepredviđenih događaja u organizaciji se mogu predvidjeti putem raznih metoda i modela. Ti modeli omogućuju procjenu rizika u svim poslovnim segmentima te se na temelju te procjene ustanovljuju određeni ciljevi i preventivne mjere.

Najveći rizici u modernom poslovanju se odnose na zaštitu informacija i sigurnost na radu. Mi pružamo mogućnost osposobljavanja djelatnika za područje razvijanja modela procjene rizika.

Edukacija o optimalnoj organizaciji

Optimalna organizacija znači razumijevanje "core business" organizacije te učinkovito upravljanje kompleksnošću i dinamikom poslovanja s ciljem ubrzavanja rada organizacije, učinkovitijeg upravljanja troškovima, uspostavljanja unutarnjeg reda i povećanja kvalitete.

Da bi se to postiglo poslovni procesi moraju biti shvaćeni i posloženi na pravi način, vlasništvo nad procesima i podacima mora biti definirano, tijekovi podataka i informacija moraju biti točno određeni i sve to  biti mora usklađeno s ciljevima, strategijom te vizijom i misijom organizacije.

Mi pružamo mogućnost osposobljavanja djelatnika za područje uspostavljanja optimalne organizacije.

aerial-view-businessman-using-computer-laptop.jpg
bottom of page