top of page

Pomorstvo

Prateći razvoj tržišta sudjelujemo u projektima standardizacije poslovnih procesa u tvrtkama koje se bave pomorskom djelatnošću te sa tvrtkama koje su sa njima poslovno vezane (medicina rada, training centri itd.)

pngfind.com-cruise-ship-png-763568.png

Medicinske ustanove

Procesom standardizacije medicinskih ustanova otvara se prostor za unaprijeđenje medicinskih usluga te praćenje svjetskih trendova u pojedinim sektorima.

684-6841443_dual-head-stethoscope-lightweight-hd-png-download (1).png

Građevinarstvo

Usklađenje sa međunarodnim standardima građevinskih tvrtki kao posljedica zahtjeva tržišta te nacionalnog zakonodavstva.

pngwing.com.png

Metaloprerađivačka / brodograđevna industrija

Postizanje ciljeva kvalitete i prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu područja metaloprerađivačke i brodograđevne industrije.

pngegg.png

IT sektor

Ugradnja dodane vrijednosti u već postignutu visoku razinu kvalitete proizvoda i usluga IT sektora.

MacBook_Notebook_Computer_PNG_Clipart-749.png

Visoke školske ustanove

Sudjelovanjem u procesima prilagodbe te standardizacije poslovnih aktivnosti visokoškolskih ustanova u javnom te privatnom vlasništvu, dali smo svoj doprinos izgradnji modernog sustava obrazovanja.​

j87kuvmqu3ql2sq9bpmlsafgqs.png

Obnovljivi izvori energije

Naši konzultanti sudjelovali su u procesima priprema za certifikaciju brojnih tvrtki koje se bave obnovljivim izvorima energije.

kisspng-wind-turbine-windmill-energy-clip-art-wind-5ac36e3ab18c17.3151082315227571787272.p

Jedinice lokalne samouprave i javnih poduzeća

Jedna smo od prvih konzultantskih tvtki koje su sudjelovale u projektima standardizacije poslovnih procesa u jedinicama lokalne samouprave u RH, sa ciljem boljeg i otvorenijeg funkcioniranja prema građanima.

pngwing.com (1).png
close-up-businessman-with-digital-tablet_edited.jpg

PROJEKTI

 Od osnutka 2005. godine uključeni smo u preko 400, uspješno završenih, projekata standardizacije:  

bottom of page